Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2011 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Roboty remontowe w obiektach oświatowych na terenie Gminy Wojaszówka
Ogłoszenie o zamówieniu remont_odrzykon_przybowka.pdf (299403 B)2011-07-08
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja.doc (5307904 B)2011-07-08
Opis
Specyfikacja techniczna PrzybówkaSTWiORB Przybowka.doc (158720 B)2011-07-08
Opis
Specyfikacja techniczna Odrzykoń STWiORB Odrzykon.doc (130560 B)2011-07-08
Opis
Projekt umowy Projekt umowy.doc (151552 B)2011-07-08
Opis
Przedmiar Przybówka Przybowka 2011 przedmiar.pdf (58746 B)2011-07-08
Opis
Przedmiar Odrzykoń Odrzykon 2011 przedmiar.pdf (49125 B)2011-07-08
Opis
Gałuszka Paweł Inspektor
Adres38-471 Wojaszówka 48
Telefon13 43-850-09
Fax13 43-850-09
E-mailzeas_wojaszowka@wp.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Zapytania wraz z odpowiedziami odpowiedz_zapytanie_roboty_remontowe_odrzykon.pdf (39773 B)2011-07-19
Opis
Poprawiony przedmiar robót Zadanie nr 1 Odrzykon 2011 korekta.pdf (102267 B)2011-07-19
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «