Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2011 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja_remonty_powodz_2011.pdf (872870 B)2011-03-22
Opis
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Bratkówka "Koło Słowika" specyf_tech-przedm_brat_sl.pdf (256502 B)2011-03-22
Opis
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Łęki Strzyżowskie "Do stacji PKP"spec-tech_przed_leki_stacja.pdf (223621 B)2011-03-22
Opis
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Odrzykoń ul. Armii Krajowejspecyfikacja_techniczna_przedmiary_A_Krajowej.pdf (224690 B)2011-03-22
Opis
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Odrzykoń ul. Piłsudskiegospecyf_przedm_pow_odrz_pilsuds.pdf (219566 B)2011-03-22
Opis
Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_zamowienie-powodz_2011.pdf (620898 B)2011-03-22
Opis
Wzór oferty, wzór umowy, oświadczeniazalaczniki_powodz_2011_oferty.docx (29738 B)2011-03-22
Opis
Skalski PawełPodinspektor
Adres38-471 Wojaszówka
Telefon13 43-850-16
Fax13 43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «