Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Decyzje środowiskowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybówka
Zajdel Marta Inspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115, pok. nr 4
Telefon(0-16) 43-850-16
Wniosek o opinię w sprawie potrzeby opracowania oceny oddziaływania na środowisko - PPISUG_7624_3_2010PPIS.pdf (491574 B)2010-06-09
Opis
Wniosek o opinię w sprawie potrzeby opracowania oceny oddziaływania na środowisko - RDOŚUG_7624_3_2010RDOS.pdf (495888 B)2010-06-09
Opis
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowejRDOS_18_WOOS_6613_26_16_4_10_gz.pdf (60760 B)2010-06-18
Opis
DecyzjaDECYZJA-RDOS-18WOOS-6613-26-16-21-10-gz.pdf (4602885 B)2010-10-15
Opis
Charakterystyka przedsięwzięciaCHARAKTERYSTYKA-RDS-18-WOOS-6613-26-16-22-10-gz.pdf (1210893 B)2010-10-15
Opis
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieOBWIESZCZENIE-RDOS-18-WOOS-6613-26-16-23-10-gz.pdf (487617 B)2010-10-15
Opis
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieOBWIESZCZENIE-RDOS-18-WOOS-6613-26-16-24-10-gz.pdf (446131 B)2010-10-15
Opis
PostanowienieWOOS_400_1_33_2011_GJ_2.pdf (178269 B)2011-04-07
Opis
ObwieszczenieWOOS_400_1_33_2011_GJ_3.pdf (51759 B)2011-04-07
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «