Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2010 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Wojkówka (II przetarg) : Przetarg na dzierżawę z wykorzystaniem usług turystyczno-rekreacyjnych. : Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Odrzykoń. : Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na terenie wsi Odrzykoń. : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Wojkówka : Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie : Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r. : Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Wojkówka. : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA : Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce : Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Odrzykoniu wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową – Gmina Wojaszówka : Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka  : Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostki OSP w Bratkówce : REMONT STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA : Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka  : Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wojaszówka : Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Odrzykoniu : Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź. : Remont drogi gminnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie „Piotrówka” w km 0+350 – 1+500 uszkodzonej przez powódź – Etap II  : Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2009-2010 r. na terenie gminy Wojaszówka.
Liczba pozycji: 20
1.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Wojkówka (II przetarg)
2.Przetarg na dzierżawę z wykorzystaniem usług turystyczno-rekreacyjnych.
3.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Odrzykoń.
4.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na terenie wsi Odrzykoń.
5.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Wojkówka
6.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie
7.Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.
8.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Wojkówka.
9.ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA
10.Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
11.Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Odrzykoniu wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową – Gmina Wojaszówka
12.Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
13.Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostki OSP w Bratkówce
14.REMONT STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA
15.Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
16.Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wojaszówka
17.Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Odrzykoniu
18.Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź.
19.Remont drogi gminnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie „Piotrówka” w km 0+350 – 1+500 uszkodzonej przez powódź – Etap II
20.Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2009-2010 r. na terenie gminy Wojaszówka.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «